අනපේක්ෂිත චීන තායිපේ ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂිතයි!

71
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනයේ තම දෙවැනි තරගය ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කළේ චයිනිස් තායිපේ කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. එහි දී ලකුණු 26-17ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය අත්කර ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව කොරියානු ආරක්ෂාව බිඳ දමයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනයේ තම දෙවැනි තරගය ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කළේ චයිනිස් තායිපේ කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. එහි දී ලකුණු 26-17ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය අත්කර ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව කොරියානු ආරක්ෂාව බිඳ දමයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ…