19න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය නුවරට!

73
 

සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 21 හා 22 යන දෙදින තුළ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  සාමාන්‍යයෙන් මෙම තරගාවලිය කොළඹ දී පැවැත්වෙන අතර මෙවර මෙම තරගාවලිය මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.  ශ්‍රී ලංකා සංචිතයෙන් 4ක් එළියට! ආසියානු සත් සාමාජික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 21 හා 22 යන දෙදින තුළ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.  සාමාන්‍යයෙන් මෙම තරගාවලිය කොළඹ දී පැවැත්වෙන අතර මෙවර මෙම තරගාවලිය මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට බලධාරීන් තීරණය කර ඇත.  ශ්‍රී ලංකා සංචිතයෙන් 4ක් එළියට! ආසියානු සත් සාමාජික…