ගෙවුණු දවස සැප්තැම්බර් 15 – පළමු තරගය බංගලියන්ට පූජා කරයි

420

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     ක්‍රිකට්     ශ්‍රී ලංකාවට ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පන්දුවාර 50 තරගමාලාවේ පසුගිය තරගාවලියේ ශූරයන් වූ ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් සහභාගී වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුණු දවස”.     ක්‍රිකට්     ශ්‍රී ලංකාවට ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පන්දුවාර 50 තරගමාලාවේ පසුගිය තරගාවලියේ ශූරයන් වූ ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් සහභාගී වූ…