වසර 14කට පසු  කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයට නැවතත් ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් රග්බි ලීගයට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාවක් හිමිව තිබේ. තම කණ්ඩායමට ලීග් ශූරතා කීර්ති නාමය ගෙන ඒමේ අරමුණින් ඔවුන් තරගාවලියට අවතීර්ණ වීමක් දක්නට ලැබේ. හිනිපෙත්තට අවසන් පියවර සොයන තෝමසුව අනතුරුව ගෙවී ගිය තවත් අඳුරු වසර කිහිපයකින් පසු ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නැවතත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වසර 14කට පසු  කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයට නැවතත් ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් රග්බි ලීගයට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාවක් හිමිව තිබේ. තම කණ්ඩායමට ලීග් ශූරතා කීර්ති නාමය ගෙන ඒමේ අරමුණින් ඔවුන් තරගාවලියට අවතීර්ණ වීමක් දක්නට ලැබේ. හිනිපෙත්තට අවසන් පියවර සොයන තෝමසුව අනතුරුව ගෙවී ගිය තවත් අඳුරු වසර කිහිපයකින් පසු ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නැවතත්…