අගනුවර ක්‍රීඩකයෝ උඩරට පරාජය කරමින් ශූරතාවය දිනති

394

ThePapare.com අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වුණු කොළඹ පාසල් කණ්ඩායම (Colombo Blues කණ්ඩායම) හා මහනුවර පාසල් කණ්ඩායම (Kandy Reds කණ්ඩායම) අතර සුහද රග්බි තරගාවලියේ දෙවන අදියර අද (20) රත්මලාන ගුවන් හමුදා රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී අවසන් වූයේ ලකුණු 22-07ක් ලෙස කොළඹ කණ්ඩායමට ජය හිමිකර දෙමිනි. මඟ හැරුණු දඬුවම් පහරෙන් කන්ද උඩරට බිඳ වැටේ ThePapare.com අනුග්‍රහයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ThePapare.com අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වුණු කොළඹ පාසල් කණ්ඩායම (Colombo Blues කණ්ඩායම) හා මහනුවර පාසල් කණ්ඩායම (Kandy Reds කණ්ඩායම) අතර සුහද රග්බි තරගාවලියේ දෙවන අදියර අද (20) රත්මලාන ගුවන් හමුදා රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී අවසන් වූයේ ලකුණු 22-07ක් ලෙස කොළඹ කණ්ඩායමට ජය හිමිකර දෙමිනි. මඟ හැරුණු දඬුවම් පහරෙන් කන්ද උඩරට බිඳ වැටේ ThePapare.com අනුග්‍රහයෙන්…