කන්ද උඩරටට එදිරිව අගනුවර ගැටෙන මහා සංග්‍රාමයට පෙර

270

පාසල් රග්බි පිටියේ අවසන් සංග්‍රාමයට මේ වන විට සියල්ලෝම සූදානම්ව සිටිති. අගනුවර පාසල් කණ්ඩායම “Blues” ලෙසින් ද, කන්ද උඩරට පාසල් කණ්ඩායම “Reds” ලෙසින් ද යුද වදින්නට පෙරමං බලමින් සිටියි. වසරක් පාසා පාසල් පිටියේ දක්ෂයන් තෝරා ගනිමින් කොළඹ හා මහනුවර ලෙස කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදා පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා නිත්තවෙල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි පිටියේ අවසන් සංග්‍රාමයට මේ වන විට සියල්ලෝම සූදානම්ව සිටිති. අගනුවර පාසල් කණ්ඩායම “Blues” ලෙසින් ද, කන්ද උඩරට පාසල් කණ්ඩායම “Reds” ලෙසින් ද යුද වදින්නට පෙරමං බලමින් සිටියි. වසරක් පාසා පාසල් පිටියේ දක්ෂයන් තෝරා ගනිමින් කොළඹ හා මහනුවර ලෙස කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදා පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා නිත්තවෙල…