මහින්දයේ සිතිර තුන් ඉරියව්වෙන් වැඩ පෙන්වයි

222
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවැනි වටයේ අද (5) පැවති තරගයක දී ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ සිතිර හේලිත තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දක්වමින් දවසේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් විය.  2019/20 වර්ෂ සඳහා 19න් පහළ ක්‍රිකට් සටනේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවැනි වටයේ අද (5) පැවති තරගයක දී ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ සිතිර හේලිත තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දක්වමින් දවසේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් විය.  2019/20 වර්ෂ සඳහා 19න් පහළ ක්‍රිකට් සටනේ තරග…