2019/20 වර්ෂ සඳහා 19න් පහළ ක්‍රිකට් සටනේ තරග වදින පාසල් තීන්දුයි

522

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සම්මේලනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. 17න් පහළ පළමුපෙළ තරගාවලියේ දෙවන වටයට පාසල් 32ක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව විසින් සංවිධානය කරනු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සම්මේලනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. 17න් පහළ පළමුපෙළ තරගාවලියේ දෙවන වටයට පාසල් 32ක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව විසින් සංවිධානය කරනු…