හිටපු ශ්‍රී ලංකා සුපිරි ක්‍රිකට් තරු යළිත් පිටියට

Road Safety World Series ක්‍රිකට් තරගාවලිය

175

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල සිටි දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එක්කාසු කර ගනිමින් “Road Safety World Series විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය” නම් අලුත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පසුගිය වසරේ දී ආරම්භ වුනා. ගෝලීය වශයෙන් පැතිර ගිය නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය නිසා තාවකාලිකව නවතා දැමුණු එම තරගාවලිය මාර්තු 2 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල සිටි දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එක්කාසු කර ගනිමින් “Road Safety World Series විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය” නම් අලුත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පසුගිය වසරේ දී ආරම්භ වුනා. ගෝලීය වශයෙන් පැතිර ගිය නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය නිසා තාවකාලිකව නවතා දැමුණු එම තරගාවලිය මාර්තු 2 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ…