නවසීලන්ත – බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ගැටුම කල් යයි

99
 

සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර මාර්තු මස 13 වැනි දින ආරම්භ වීමට නියමිත තිබූ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලිය සතියකින් කල් දැමීමට නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත. එම තීරණය පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ වර්තමානයේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් අන්තර්ජාතික තරගාවලියකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර මාර්තු මස 13 වැනි දින ආරම්භ වීමට නියමිත තිබූ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලිය සතියකින් කල් දැමීමට නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර ඇත. එම තීරණය පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නවසීලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ වර්තමානයේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් අන්තර්ජාතික තරගාවලියකට…