ශ්‍රී ලංකාව තවත් පහළට?

559

ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පසුගිය කාලයේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ඉතා ඉහළ මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වපු කණ්ඩායමක් නෙවෙයි කියන කරුණ අපි සියලුදෙනා හොඳින් දන්නා දෙයක්. ඒත් සමඟම වර්තමාන රග්බි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ශ්‍රී ලංකාව පසුබැස ඇති ආකාරයකුත් දක්නට ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක රග්බි ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පහළට පසුගිය කාලවකවානුව තුළ ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පසුගිය කාලයේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ඉතා ඉහළ මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වපු කණ්ඩායමක් නෙවෙයි කියන කරුණ අපි සියලුදෙනා හොඳින් දන්නා දෙයක්. ඒත් සමඟම වර්තමාන රග්බි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ශ්‍රී ලංකාව පසුබැස ඇති ආකාරයකුත් දක්නට ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක රග්බි ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පහළට පසුගිය කාලවකවානුව තුළ ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමේ…