යොවුන් ශ්‍රී ලංකාවට පිලිපීනයෙන් අමතක නොවන ප්‍රහාරයක්

363
PHOTO CREDITS - ASIA RUGBY

ආසියානු රග්බි පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලියේ ආරම්භක දිනය වූ අද (29) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණේ පිලිපීන කණ්ඩායම සමඟයි. CR&FC කණ්ඩායමේ ඔමල්ක ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් මෙම තරගාවලියට එක් වී සිටින ශ්‍රී ලංකා සංචිතය පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා ජාතික වගකීම ඉටු කිරීමේ වරම හිමි කර ගත් ක්‍රීඩකයන් 18 දෙනෙකුගෙන් ද සමන්විත යොවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු රග්බි පළමු කාණ්ඩයේ තරගාවලියේ ආරම්භක දිනය වූ අද (29) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණේ පිලිපීන කණ්ඩායම සමඟයි. CR&FC කණ්ඩායමේ ඔමල්ක ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් මෙම තරගාවලියට එක් වී සිටින ශ්‍රී ලංකා සංචිතය පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා ජාතික වගකීම ඉටු කිරීමේ වරම හිමි කර ගත් ක්‍රීඩකයන් 18 දෙනෙකුගෙන් ද සමන්විත යොවුන්…