රට සාමාන්‍ය වීමට සැරසෙද්දී ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් රාජකාරියට

18
Sri Lanka Cricket

පැතිර යන නව කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අඩපණ වී තිබූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් කටයුතු මේ මස 15 වැනිදා සිට නැවතත් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. සංගාට ICC හි ලොකු තනතුරකට යන්න SLCයෙන් තල්ලුවක්! ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු සහ දක්ෂ කඩුලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පැතිර යන නව කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අඩපණ වී තිබූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් කටයුතු මේ මස 15 වැනිදා සිට නැවතත් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. සංගාට ICC හි ලොකු තනතුරකට යන්න SLCයෙන් තල්ලුවක්! ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු සහ දක්ෂ කඩුලු…