කොරෝනාවට මැදි වූ එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය නැවතත්?

27

පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය Covid-19 වසංගතය නිසා දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට දෙරටේ ක්‍රිකට් බලධාරීන් හට සිදු විය. කෙසේ නමුත් එම තරගාවලිය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ගෞරව පදක්කමත් සමඟින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය Covid-19 වසංගතය නිසා දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට දෙරටේ ක්‍රිකට් බලධාරීන් හට සිදු විය. කෙසේ නමුත් එම තරගාවලිය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. ගෞරව පදක්කමත් සමඟින්…