දේශීය පළමු පෙළ T20 තරගාවලියේ කාලසටහන නිකුත් වෙයි

අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ පන්දුවාර 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020/21

1000
Sri Lanka Cricket Major T20

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ පන්දුවාර 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් අදියරක් ඔක්තෝබර් මස 23 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 8 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. පසුගිය දා නිමාවට පත්වූ 2019/20 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට සී. සී. සී සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ පන්දුවාර 20-20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් අදියරක් ඔක්තෝබර් මස 23 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 8 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. පසුගිය දා නිමාවට පත්වූ 2019/20 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට සී. සී. සී සමත්…