පළමු වාර්තාව සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයෙකුගෙන්

219
Junior John Tarbat athletic championship 2018

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියක් වන ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ කනිෂ්ඨ තරගාවලිය ඊයේ (17) අනුරාධපුරයේ දී ආරම්භ විය. ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස අග දී  පැවැත්වුණු අතර පිළිවෙළින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලය බාලක හා බාලිකා ශූරතා දිනා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියක් වන ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ කනිෂ්ඨ තරගාවලිය ඊයේ (17) අනුරාධපුරයේ දී ආරම්භ විය. ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස අග දී  පැවැත්වුණු අතර පිළිවෙළින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලය බාලක හා බාලිකා ශූරතා දිනා ගැනීමට…