පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලිය සඳහා සංචිතය නම් කරයි

283

අප්‍රේල් මස 4 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ් කෝස්ට් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලිය සඳහා පිටත් වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු කිහිපයක් අද තරග බිමට 8 වන වරටත් පැවැත්වෙන ආසියානු ගෘහස්ථ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අප්‍රේල් මස 4 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ් කෝස්ට් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලිය සඳහා පිටත් වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු කිහිපයක් අද තරග බිමට 8 වන වරටත් පැවැත්වෙන ආසියානු ගෘහස්ථ…