13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ අටවන දිනය වූ අද (09) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට රන් පදක්කම් තුනක්, රිදී පදක්කම් 8ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 15ක් හිමිකර දෙමිනි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවමත් පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානයේ රැඳී සිටින අතර ඔවුන් ලබාගෙන සිටින මුළු පදක්කම් සංඛ්‍යාව 230කි.  ඉතිහාසගත වාර්තාවක් සමඟින් සිංහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ අටවන දිනය වූ අද (09) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට රන් පදක්කම් තුනක්, රිදී පදක්කම් 8ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 15ක් හිමිකර දෙමිනි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවමත් පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානයේ රැඳී සිටින අතර ඔවුන් ලබාගෙන සිටින මුළු පදක්කම් සංඛ්‍යාව 230කි.  ඉතිහාසගත වාර්තාවක් සමඟින් සිංහ…