“අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටෙන්න එපා” – බ්‍රයන් ලාරා

177
 

ලොව බිහි වූ දක්ෂතම වමත් පිතිකරුවන්ගේ නාමාවලියේ ඉහළින්ම රැඳෙන හිටපු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩක බ්‍රයන් ලාරාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය කටකතා රැසක් පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ සංසරණය වී ඇති බවත්, ඒ සියල්ල පදනම් විරහිත බැවින් කිසිම අවස්ථාවක දී එවැනි දෑ විශ්වාස නොකරන ලෙසත් ලාරා ඔහුට ආදරය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලොව බිහි වූ දක්ෂතම වමත් පිතිකරුවන්ගේ නාමාවලියේ ඉහළින්ම රැඳෙන හිටපු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩක බ්‍රයන් ලාරාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය කටකතා රැසක් පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ සංසරණය වී ඇති බවත්, ඒ සියල්ල පදනම් විරහිත බැවින් කිසිම අවස්ථාවක දී එවැනි දෑ විශ්වාස නොකරන ලෙසත් ලාරා ඔහුට ආදරය…