13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ හයවැනි දිනය ලෙස අද (07) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් සටහනට රන් පදක්කම් 7ක්, රිදී පදක්කම් 13ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 11ක් එක් කරමිනි. මේ වන විට සමස්ත පදක්කම් 172ක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටී.  තරගාවලියේ හයවැනි දිනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ හයවැනි දිනය ලෙස අද (07) නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් සටහනට රන් පදක්කම් 7ක්, රිදී පදක්කම් 13ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 11ක් එක් කරමිනි. මේ වන විට සමස්ත පදක්කම් 172ක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පදක්කම් සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටී.  තරගාවලියේ හයවැනි දිනය…