ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ශූරතාවය ඉන්දියාවට, ශ්‍රී ලංකාවට අනුශූරතාවය

393

පසුගිය 18 වනදා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාකයේදී ආරම්භ වූ ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද සවස නිමාවට පත්විය. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩී. එම්. ආර්. ඩී. ජයසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තරගාවලියේ සමාප්ති උත්සවය පැවැත්විණි. පසුගිය ලිපි:  තෙවැනි දිනයේදී ප්‍රබල ඉන්දියානට ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ පරාජයට දින 4ක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පසුගිය 18 වනදා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාකයේදී ආරම්භ වූ ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද සවස නිමාවට පත්විය. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩී. එම්. ආර්. ඩී. ජයසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තරගාවලියේ සමාප්ති උත්සවය පැවැත්විණි. පසුගිය ලිපි:  තෙවැනි දිනයේදී ප්‍රබල ඉන්දියානට ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ පරාජයට දින 4ක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම්…