ඩයලොග් ලීගයෙන් කණ්ඩායමක් ඉවතට

3634

ඩයලොග් ශූරතා පාපන්දු තරගාවලියේ Renown ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ පැවති තරගයක දී දැක්වූ අශීලාචාර හැසිරීම් විලාශය හේතුවෙන් Super Sun ක්‍රීඩා සමාජයට තරග තහනම් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ක්‍රිස්ටල් පැලස්, බ්ලූ ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් සමාව ඉල්ලයි පසුගිය දා නාවලපිටිය ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇතිවූ සිදුවීම් මාලාවකට … ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඩයලොග් ශූරතා පාපන්දු තරගාවලියේ Renown ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ පැවති තරගයක දී දැක්වූ අශීලාචාර හැසිරීම් විලාශය හේතුවෙන් Super Sun ක්‍රීඩා සමාජයට තරග තහනම් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ක්‍රිස්ටල් පැලස්, බ්ලූ ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් සමාව ඉල්ලයි පසුගිය දා නාවලපිටිය ජයතිලක ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇතිවූ සිදුවීම් මාලාවකට … ශ්‍රී ලංකා…