තෙවැනි දිනයේදී ප්‍රබල ඉන්දියානට ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ පරාජයට

153
South Asian Aquatic Championship 2016 - Day 4

පසුගිය 18 වනදා ඇරඹි ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය තෙවන දිනයටත් ඊයේ (21) පැවැත්විය. ඒ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාක පරිශ්‍රයේදී. පළමු හා දෙවැනි දිනයන් හී රිලේ පිහිණුම් අංශයෙන් ගිලිහී ගිය තම ආධිපත්‍යය නැවතත් ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය පුරාවට පතුරුවාලන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ඊයේ සමත්විය. ප්‍රබල ඉන්දියානු රිලේ කණ්ඩායම පරාජයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පසුගිය 18 වනදා ඇරඹි ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය තෙවන දිනයටත් ඊයේ (21) පැවැත්විය. ඒ කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිණුම් තටාක පරිශ්‍රයේදී. පළමු හා දෙවැනි දිනයන් හී රිලේ පිහිණුම් අංශයෙන් ගිලිහී ගිය තම ආධිපත්‍යය නැවතත් ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය පුරාවට පතුරුවාලන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ඊයේ සමත්විය. ප්‍රබල ඉන්දියානු රිලේ කණ්ඩායම පරාජයට…