ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය උත්සවශ්‍රීයෙන් ආරම්භ වේ

315

ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩා වංශ කතාවේ නව සංධිස්තානයක් සනිටුහන් කරමින් ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ආරම්භය ඊයේ (18) සනිටුහන් විය. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සුගතදාස පිහිණුම් තටාක සංකීර්ණයේදී. පසුගිය ලිපි: ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සියල්ල සූදානම් දකුණු ආසියාතික රටවල් හතක් නියෝජනය කරමින් පිහිනුම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩා වංශ කතාවේ නව සංධිස්තානයක් සනිටුහන් කරමින් ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ආරම්භය ඊයේ (18) සනිටුහන් විය. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සුගතදාස පිහිණුම් තටාක සංකීර්ණයේදී. පසුගිය ලිපි: ප්‍රථම දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සියල්ල සූදානම් දකුණු ආසියාතික රටවල් හතක් නියෝජනය කරමින් පිහිනුම්…