දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රබලයෙකුගෙන් ජාතිවාදීන්ට පණිවිඩයක්

255
Faf du Plessis
 

පසුගිය මාසයේ දී ඇමරිකාවේ ඇතිවූ සිදුවීම් මාලාව නිසා ක්‍රීඩකයින් ද ඇතුළුව ලොව විවිධ සමාජ මට්ටම්වල විවිධ පුද්ගලයින් ජාතිවාදය හා ජාතිවාදය ලොව වෙලා ගෙන ඇති ආකාරය ගැන විවිධ ආකාරයේ අදහස් පළ කර සිටියා. හිටපු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක මයිකල් හෝල්ඩින්ග් ජාතිවාදය ගැන අදහස් දක්වමින් හඬා වැටීම ද ගෙවුණු සතියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය මාසයේ දී ඇමරිකාවේ ඇතිවූ සිදුවීම් මාලාව නිසා ක්‍රීඩකයින් ද ඇතුළුව ලොව විවිධ සමාජ මට්ටම්වල විවිධ පුද්ගලයින් ජාතිවාදය හා ජාතිවාදය ලොව වෙලා ගෙන ඇති ආකාරය ගැන විවිධ ආකාරයේ අදහස් පළ කර සිටියා. හිටපු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක මයිකල් හෝල්ඩින්ග් ජාතිවාදය ගැන අදහස් දක්වමින් හඬා වැටීම ද ගෙවුණු සතියේ…