කොරෝනා සුව වීමෙන් පසුව භට්ටී පාකිස්තාන කණ්ඩායම සමඟ එක්වෙයි

198
Bhatti joins

පාකිස්තාන දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක කාශිෆ් භට්ටී හට එංගලන්තයේ සිටින පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක්වීමට අවසර ලබා දී තිබේ. එංගලන්තයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව භට්ටී හට COVID-19 වැළඳී ඇතැයි හඳුනා ගත් අතර පසුව ඔහුට වෝචෙස්ටර් හිදී ස්වයං නිරෝධායනයේ රඳවන්නට බලධාරීන් පියවර ගත්තේය. පසුව භට්ටීට කළ PCR පරීක්ෂණ දෙකකින් ඔහුගේ ශරීරයෙන් වෛරසය ඉවත්ව ගොස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තාන දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක කාශිෆ් භට්ටී හට එංගලන්තයේ සිටින පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා එක්වීමට අවසර ලබා දී තිබේ. එංගලන්තයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව භට්ටී හට COVID-19 වැළඳී ඇතැයි හඳුනා ගත් අතර පසුව ඔහුට වෝචෙස්ටර් හිදී ස්වයං නිරෝධායනයේ රඳවන්නට බලධාරීන් පියවර ගත්තේය. පසුව භට්ටීට කළ PCR පරීක්ෂණ දෙකකින් ඔහුගේ ශරීරයෙන් වෛරසය ඉවත්ව ගොස්…