දකුණු අප්‍රිකාවට විවේචන රැසක්

13200

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ දිනවල එංගලන්තයේ දී පැවැත්වේ. ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් නොසිතූ පරාජයන්ට ලක්වන ආකාරයක් මුල් තරග කිහිපයේ දී ම දක්නට ලැබුණි. දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ බලාපොරොත්තු තබා ගත හැකි කණ්ඩායමක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් අනාවැකි පල කර තිබූ නමුත් ඔවුන් තරගාවලියේ මුහුණ දුන් මුල් තරග 3ම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ දිනවල එංගලන්තයේ දී පැවැත්වේ. ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් නොසිතූ පරාජයන්ට ලක්වන ආකාරයක් මුල් තරග කිහිපයේ දී ම දක්නට ලැබුණි. දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ බලාපොරොත්තු තබා ගත හැකි කණ්ඩායමක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් අනාවැකි පල කර තිබූ නමුත් ඔවුන් තරගාවලියේ මුහුණ දුන් මුල් තරග 3ම…