නායකත්වයෙන් තමා ඉවත් කිරීම සැලසුම්සහගත වැඩක් – ගංගුලි

431

2005 වසරේ දී තමා ඉන්දීය කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා එවකට ඉන්දීය පුහුණුකරු හා බලධාරීන් සියල්ල සම්බන්ධ වී කටයුතු කළ බව හිටපු ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරු සෞරව් ගංගුලි පවසා සිටියා. >> දකුණු අප්‍රිකානු පන්දු යවන්නාට වටෙන්ම දොස්මුර! 2005 දී ගංගුලි ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් හිටිහැටියේ ඉවත් කිරීම එකල මාධ්‍යවල දැඩි අවධානයට යොමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2005 වසරේ දී තමා ඉන්දීය කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා එවකට ඉන්දීය පුහුණුකරු හා බලධාරීන් සියල්ල සම්බන්ධ වී කටයුතු කළ බව හිටපු ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරු සෞරව් ගංගුලි පවසා සිටියා. >> දකුණු අප්‍රිකානු පන්දු යවන්නාට වටෙන්ම දොස්මුර! 2005 දී ගංගුලි ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් හිටිහැටියේ ඉවත් කිරීම එකල මාධ්‍යවල දැඩි අවධානයට යොමු…