අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය රග්බි ශූරතාවය මේ සති අන්තයේ දී

283

ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන “අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය රග්බි ශූරතා තරගාවලිය මෙම සති අන්තයේ දී (අගෝස්තු 4) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. “විස් විදු” රග්බි ශූරතාවයට කොළඹ සරසවියෙන් ප්‍රබල සංචිතයක් ජාත්‍යන්තර රග්බි උණුසුම පහව යන්නටත් පෙර ජාතික ක්‍රීඩා පිටිය තුල නැවතත් මහා සංග්‍රාමයක් වෙනුවෙන් දොරටු …… විශ්ව විද්‍යාල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන “අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය රග්බි ශූරතා තරගාවලිය මෙම සති අන්තයේ දී (අගෝස්තු 4) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. “විස් විදු” රග්බි ශූරතාවයට කොළඹ සරසවියෙන් ප්‍රබල සංචිතයක් ජාත්‍යන්තර රග්බි උණුසුම පහව යන්නටත් පෙර ජාතික ක්‍රීඩා පිටිය තුල නැවතත් මහා සංග්‍රාමයක් වෙනුවෙන් දොරටු …… විශ්ව විද්‍යාල…