ගේල් ඇතුළු විදෙස් ක්‍රීඩකයින් 150ක් LPL වෙන්දේසියට

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

4853

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් විදෙස් ක්‍රීඩකයින් 420 අයැදුම් කර තිබෙන අතර ඉන් 150 දෙනෙකු පමණ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ. අන්තර්ජාලය හරහා ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේ දී තරග වදින කණ්ඩායම් 5…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් විදෙස් ක්‍රීඩකයින් 420 අයැදුම් කර තිබෙන අතර ඉන් 150 දෙනෙකු පමණ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ. අන්තර්ජාලය හරහා ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේ දී තරග වදින කණ්ඩායම් 5…