මුවර්ස්, යුද, සී. සී. සී. සහ එන්. සී. සී. අවසන් පූර්ව වටයට

318
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටය නියෝජනය කිරීමට මුවර්ස්, යුද හමුදාව, සී. සී. සී. සහ එන්. සී. සී. කණ්ඩායම් අද (23) සුදුසුකම් ලබා ගත්හ. මලියදේව පිතිකරණය රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් රිදවයි මහා ක්‍රිකට් තරග උණුසුම ආරම්භ වීමත් සමඟ වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටය නියෝජනය කිරීමට මුවර්ස්, යුද හමුදාව, සී. සී. සී. සහ එන්. සී. සී. කණ්ඩායම් අද (23) සුදුසුකම් ලබා ගත්හ. මලියදේව පිතිකරණය රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් රිදවයි මහා ක්‍රිකට් තරග උණුසුම ආරම්භ වීමත් සමඟ වයස අවුරුදු 19න් පහළ…