කොත්තිගොඩට T10 වරම්

අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

1028

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ කෙවින් කොත්තිගොඩ මේ මස 28 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Maratha Arabians කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් තේරී පත්ව තිබෙනවා. ජනවාරි 28 වැනිදා සිට පෙබරවාරි 6 වැනිදා දක්වා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “2021 අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ කෙවින් කොත්තිගොඩ මේ මස 28 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Maratha Arabians කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් තේරී පත්ව තිබෙනවා. ජනවාරි 28 වැනිදා සිට පෙබරවාරි 6 වැනිදා දක්වා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත “2021 අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට්…