සුපිරිතම පසුපෙළක් සමඟින් රග්බි උරුමක්කාරයෝ සටනට

2502

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා පිටියට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ රග්බි කණ්ඩායම මේ වසරේ අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට පිවිසෙන්නේ ධනාත්මක බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟිනි. රාජකීය සුළි සුළඟ තවත් වසරක් කලඹන්නට සූදානම් සියලු පාසල් කණ්ඩායම් සුනුවිසුනු කරමින් රාජකීය සුළි කුණාටුව 2017 වසරේ මෙන්ම 2018 වසරේ දී… B කාණ්ඩයේ සිට පසුගිය තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා පිටියට රග්බි ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දුන් මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ රග්බි කණ්ඩායම මේ වසරේ අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියට පිවිසෙන්නේ ධනාත්මක බලාපොරොත්තු රැසක් සමඟිනි. රාජකීය සුළි සුළඟ තවත් වසරක් කලඹන්නට සූදානම් සියලු පාසල් කණ්ඩායම් සුනුවිසුනු කරමින් රාජකීය සුළි කුණාටුව 2017 වසරේ මෙන්ම 2018 වසරේ දී… B කාණ්ඩයේ සිට පසුගිය තරග…