සඳුන් ප්‍රනාන්දුට නූලෙන් ශතකය මඟ හැරේ

195

වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සඳුන් ප්‍රනාන්දු හට එක් ලකුණකින් සිය අගනා ශතකය අහිමිව ගිය අද (23) දිනය තුළ අවසන් වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ තරගවල දී සාන්ත පීතර, ඩී. එස්. සේනානායක හා සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාල පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙම තරගාවලියට සමගාමීව තවත් තරග දෙකක් අද (23)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සඳුන් ප්‍රනාන්දු හට එක් ලකුණකින් සිය අගනා ශතකය අහිමිව ගිය අද (23) දිනය තුළ අවසන් වූ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ තරගවල දී සාන්ත පීතර, ඩී. එස්. සේනානායක හා සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාල පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙම තරගාවලියට සමගාමීව තවත් තරග දෙකක් අද (23)…