ශතක හා අර්ධ ශතක රැසක් සමඟින් සතිය ඇරඹේ

421

දිනක නිහැඬියාවකට පසුව ආරම්භ වූ නව සතියේ අද (22) දිනය තුළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරග කිහිපයක්ම ආරම්භ විය. එහි දී ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ මුදිත ලක්ෂාන් ශතකයක් ලබාගත් අතර ශලිත් ප්‍රනාන්දු, නිලුක්ෂණ දිල්මින, සුලක්ෂණ ප්‍රනාන්දු, ප්‍රභාසර හේරත්, මලිඳු විදුරංග, ප්‍රවීන් නිමේෂ් හා චමිඳු වික්‍රමාරච්චි යන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දිනක නිහැඬියාවකට පසුව ආරම්භ වූ නව සතියේ අද (22) දිනය තුළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරග කිහිපයක්ම ආරම්භ විය. එහි දී ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ මුදිත ලක්ෂාන් ශතකයක් ලබාගත් අතර ශලිත් ප්‍රනාන්දු, නිලුක්ෂණ දිල්මින, සුලක්ෂණ ප්‍රනාන්දු, ප්‍රභාසර හේරත්, මලිඳු විදුරංග, ප්‍රවීන් නිමේෂ් හා චමිඳු වික්‍රමාරච්චි යන…