ගුවන් හමුදා රග්බි පුහුණුකාර තනතුර වෙනස් වෙයි

362
Shamly Nawaz

ඉසිපතන සහ CR&FC රග්බි කණ්ඩායම් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙකු වන ශම්ලි නවාස් (Shamly Nawaz) Dialog අන්තර් සමාජ රග්බි මීළඟ තරග වාරයේ දී ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.  2017 වසරේ පොලිස් කණ්ඩායම සමඟින් තිබූ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව ශම්ලි හට අන්තර් සමාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉසිපතන සහ CR&FC රග්බි කණ්ඩායම් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙකු වන ශම්ලි නවාස් (Shamly Nawaz) Dialog අන්තර් සමාජ රග්බි මීළඟ තරග වාරයේ දී ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.  2017 වසරේ පොලිස් කණ්ඩායම සමඟින් තිබූ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව ශම්ලි හට අන්තර් සමාජ…