දේශීය රග්බි පිටියේ ශූරයන් සත් සාමාජික තරගාවලියෙන් ඉවතට

309

අන්තර් සමාජ රග්බි පිටියේ වත්මන් ශූරයන් වන මහනුවර රග්බි කණ්ඩායම මෙම වසරේ මාර්තු මැද භාගයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත Commanders Cup සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් දින දෙකක තරගාවලියක් ලෙස පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම තරගාවලිය කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් පසුගිය මාර්තු මස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අන්තර් සමාජ රග්බි පිටියේ වත්මන් ශූරයන් වන මහනුවර රග්බි කණ්ඩායම මෙම වසරේ මාර්තු මැද භාගයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත Commanders Cup සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් දින දෙකක තරගාවලියක් ලෙස පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම තරගාවලිය කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් පසුගිය මාර්තු මස…