රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ මුල් පුටුව ඩින්කාට

153
 

ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලෙස හිටපු ජ්‍යේෂ්ඨ විනිසුරු ඩින්කා පීරිස් මහතා පත්ව තිබේ. වසර 20කට ආසන්න කාලයක දීර්ඝ විනිසුරු දිවිය නිමා කරමින් ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගැනීමට ඔහු තීරණය කළේ 2019 වසරේදීය. රග්බි ක්‍රීඩාවට තමා තුල ඇති ආදරය නිසාම රග්බි විනිසුරුවරයෙකු බවට පත්වූ ඩින්කා පීරිස් මෙරට රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ A කාණ්ඩයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලෙස හිටපු ජ්‍යේෂ්ඨ විනිසුරු ඩින්කා පීරිස් මහතා පත්ව තිබේ. වසර 20කට ආසන්න කාලයක දීර්ඝ විනිසුරු දිවිය නිමා කරමින් ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගැනීමට ඔහු තීරණය කළේ 2019 වසරේදීය. රග්බි ක්‍රීඩාවට තමා තුල ඇති ආදරය නිසාම රග්බි විනිසුරුවරයෙකු බවට පත්වූ ඩින්කා පීරිස් මෙරට රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ A කාණ්ඩයේ…