ශ්‍රී ලංකා රග්බි තේරීම් කමිටුවේ මුල් පුටුව අළුත් වෙයි 

389

ඉදිරි දෙවසරක කාලසීමාව සඳහා එනම් 2021/22 වර්ෂයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රග්බි තේරීම් කමිටු භාර ප්‍රධාන නිලධාරිවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සහ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයන් නියෝජනය කළ අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන අශෝක ජයසේන මහතා තෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කර තිබේ.  මෙම තනතුර සඳහා අශෝක මහතාගේ නම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරි දෙවසරක කාලසීමාව සඳහා එනම් 2021/22 වර්ෂයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රග්බි තේරීම් කමිටු භාර ප්‍රධාන නිලධාරිවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සහ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයන් නියෝජනය කළ අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන අශෝක ජයසේන මහතා තෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කර තිබේ.  මෙම තනතුර සඳහා අශෝක මහතාගේ නම…