ක්‍රීඩාගාරයේ වීදුරුව කුඩු කළේ ෂකිබ් අල් හසන්

1848
Shakib Al Hasan

පසුගිය ඉරිදා නිමාවට පත්වූ නිදහස් කුසලාන අවසාන මහා තරගය නොසිතූ පෙරළි රැසක් සිදු වූ අවසාන මහා තරගයක් විය. [rev_slider LOLC] ශ්‍රී ලාංකිකයන් දහස් ගණනින් ඉන්දියානු කණ්ඩායම පසුපස පෙළගැසෙද්දී, රෝහිත් ශර්මාගේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම අවසාන පන්දුවේ දී ලකුණු 167ක ඉලක්කය සපුරා ගනිමින් බංගලාදේශ කණ්ඩායමෙන් ජයග්‍රහණය උදුරා ගන්නට සමත් විය. මුස්ටෆිසුර් රහ්මාන්ගේ සුපිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ඉරිදා නිමාවට පත්වූ නිදහස් කුසලාන අවසාන මහා තරගය නොසිතූ පෙරළි රැසක් සිදු වූ අවසාන මහා තරගයක් විය. [rev_slider LOLC] ශ්‍රී ලාංකිකයන් දහස් ගණනින් ඉන්දියානු කණ්ඩායම පසුපස පෙළගැසෙද්දී, රෝහිත් ශර්මාගේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම අවසාන පන්දුවේ දී ලකුණු 167ක ඉලක්කය සපුරා ගනිමින් බංගලාදේශ කණ්ඩායමෙන් ජයග්‍රහණය උදුරා ගන්නට සමත් විය. මුස්ටෆිසුර් රහ්මාන්ගේ සුපිරි…