ඩී. එස් ප්‍රහාරයෙන් ලුම්බිණි සිහින බොඳ වෙයි.

581

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ ප්‍රථම වටයේ අවසන් තරගය අද (01) දින CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත් වුනේ සත්කාරක කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය හා කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලය අතරයි. එම තරගයෙන් සේනානායකයින් ලකුණු 38ට 10ක් ලෙස පහසු ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගැනීමට සමත් වුනා. සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ කන්නංගරයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ ප්‍රථම වටයේ අවසන් තරගය අද (01) දින CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත් වුනේ සත්කාරක කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය හා කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලය අතරයි. එම තරගයෙන් සේනානායකයින් ලකුණු 38ට 10ක් ලෙස පහසු ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගැනීමට සමත් වුනා. සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ කන්නංගරයින්…