රග්’B’ කාණ්ඩයේ උඩට එන්න ඕන මෙන්න මෙහෙමයි

2351

“වෙහෙසකර සති 4කට පස්සේ B කාණ්ඩයෙන් Plate Championship එකට (පලඟ ශූරතාවයට) තරග කරන්න අවස්ථාව දිනා ගන්න කණ්ඩායම් මොනවද, කවුරු දිනයි ද, කවුරු ආයේ B කාණ්ඩයට වැටෙයි ද?” කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. Video – පාසල්වල දක්ෂතා ප්‍රමාණවත් නොවූ සතියක් පාසල් රග්බි ලීගයේ බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමේ දක්ෂතා නුදුටු සතියක්… මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“වෙහෙසකර සති 4කට පස්සේ B කාණ්ඩයෙන් Plate Championship එකට (පලඟ ශූරතාවයට) තරග කරන්න අවස්ථාව දිනා ගන්න කණ්ඩායම් මොනවද, කවුරු දිනයි ද, කවුරු ආයේ B කාණ්ඩයට වැටෙයි ද?” කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. Video – පාසල්වල දක්ෂතා ප්‍රමාණවත් නොවූ සතියක් පාසල් රග්බි ලීගයේ බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමේ දක්ෂතා නුදුටු සතියක්… මේ…