දඬුවම් පහර වර්ෂාවක් මතින් තර්ස්ටනයිට්වරුන් ජය ලබයි

555

තරගයේ අවසාන කාල සීමාව තුළ දී මහත් පෙරළියක් සිදු කරමින් ලකුණු 24-20ක් වශයෙන් තියුණු ජයක් හිමි කර ගැනීමට කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමත් වූයේ තම ආගන්තුකයින් වූ මහානාම විද්‍යාලයට දැඩි සටනක් දෙමින්. 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙසින් අද (31) මෙම තරගය පැවැත්වුනේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගයේ අවසාන කාල සීමාව තුළ දී මහත් පෙරළියක් සිදු කරමින් ලකුණු 24-20ක් වශයෙන් තියුණු ජයක් හිමි කර ගැනීමට කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමත් වූයේ තම ආගන්තුකයින් වූ මහානාම විද්‍යාලයට දැඩි සටනක් දෙමින්. 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙසින් අද (31) මෙම තරගය පැවැත්වුනේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රග්බි…