දඬුවම් පහර වර්ෂාවක් මතින් තර්ස්ටනයිට්වරුන් ජය ලබයි

591

තරගයේ අවසාන කාල සීමාව තුළ දී මහත් පෙරළියක් සිදු කරමින් ලකුණු 24-20ක් වශයෙන් තියුණු ජයක් හිමි කර ගැනීමට කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමත් වූයේ තම ආගන්තුකයින් වූ මහානාම විද්‍යාලයට දැඩි සටනක් දෙමින්. 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙසින් අද (31) මෙම තරගය පැවැත්වුනේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තරගයේ අවසාන කාල සීමාව තුළ දී මහත් පෙරළියක් සිදු කරමින් ලකුණු 24-20ක් වශයෙන් තියුණු ජයක් හිමි කර ගැනීමට කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමත් වූයේ තම ආගන්තුකයින් වූ මහානාම විද්‍යාලයට දැඩි සටනක් දෙමින්. 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙසින් අද (31) මෙම තරගය පැවැත්වුනේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රග්බි…