ඉඳුනිල්, ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා!

26

ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා! ඉතිහාසයේ ශාන්තිකර්ම වල භාවිතා වූ එම පද වැල එක් යුගයක ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම වදන් පෙළ බවට පත්ව තිබුණි. එම යුගයේ රණබිමේ සටන් වැදුණ විරුවන්ට ආශීර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණෙන් නිර්මාණය වූ එම ගීය සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැළඳගත්තේ මහත් අභිමානයකිනි. යුද්ධයේ හොඳ නොහොඳ මොහොතකට පසෙක තබා එකී රණවිරුවා යන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා! ඉතිහාසයේ ශාන්තිකර්ම වල භාවිතා වූ එම පද වැල එක් යුගයක ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම වදන් පෙළ බවට පත්ව තිබුණි. එම යුගයේ රණබිමේ සටන් වැදුණ විරුවන්ට ආශීර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණෙන් නිර්මාණය වූ එම ගීය සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැළඳගත්තේ මහත් අභිමානයකිනි. යුද්ධයේ හොඳ නොහොඳ මොහොතකට පසෙක තබා එකී රණවිරුවා යන…