ක්‍රිකට් නිලවරණය නියමිත දිනයට පවත්වනවා – ක්‍රිකට් නිසි බලධාරි

119

නියමිත පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි 21 වන දින පැවැත්වීමට මේ වන විට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නිසි බලධාරි සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ලේකම් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා පැවසීය. ඊයේ (12) පස්වරුවේ කොළඹ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අමතමින් ඒ මහතා සඳහන් කළේ ඒ සඳහා සියලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නියමිත පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පෙබරවාරි 21 වන දින පැවැත්වීමට මේ වන විට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නිසි බලධාරි සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ලේකම් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා පැවසීය. ඊයේ (12) පස්වරුවේ කොළඹ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අමතමින් ඒ මහතා සඳහන් කළේ ඒ සඳහා සියලු…