දකුණු අප්‍රිකාව හා ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ටෙස්ට් තරගාවලියට දැඩි නීතිරීති

65

දකුණු අප්‍රිකානු හා ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙස්ට් සංචිත දෙකම මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙන තවමත් ස්ථිර කර නොමැති ටෙස්ට් තරගාවලියක් ඉලක්ක කරගෙන නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වෙනවා.  දකුණු අප්‍රිකාවේ මෙතෙක් තිබුණු නීති රීති දැඩිම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බුබුළ මෙය වනු ඇතැයි ද වාර්තා වෙනවා. එංගලන්ත හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරවල දී මෙන් නොව පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකානු හා ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙස්ට් සංචිත දෙකම මාර්තු මාසයේ පැවැත්වෙන තවමත් ස්ථිර කර නොමැති ටෙස්ට් තරගාවලියක් ඉලක්ක කරගෙන නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වෙනවා.  දකුණු අප්‍රිකාවේ මෙතෙක් තිබුණු නීති රීති දැඩිම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බුබුළ මෙය වනු ඇතැයි ද වාර්තා වෙනවා. එංගලන්ත හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරවල දී මෙන් නොව පළමු…