මැලේසියාව සහ කෙන්යාව අවසන් සටනට

130

රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ සාර්ථක තෙවන දිනය ඊයේ (10) දින කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවිය. ඊයේ දිනයේදී මැලේසියානු කණ්ඩායම හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත්වූ අතර ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායමද කෙන්යානු කණ්ඩායම හමුවේ පරාජයට පත්විය. මැලේසියාව අපරාජිතව පෙරමුණ ගනී ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ සාර්ථක තෙවන දිනය ඊයේ (10) දින කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවිය. ඊයේ දිනයේදී මැලේසියානු කණ්ඩායම හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත්වූ අතර ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායමද කෙන්යානු කණ්ඩායම හමුවේ පරාජයට පත්විය. මැලේසියාව අපරාජිතව පෙරමුණ ගනී ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු…