කෙන්යාව හා මැලේසියාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් පරාජය කරයි

329

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය සංවිධානය කරන සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලිය ඊයේ (8) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමට හා යොවුන් කණ්ඩායමට  පළමු දිනයේ දී පරාජයන් අත්විඳීමට සිදු විය.  ආසියානු යොවුන් තරගාවලියට යන ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංචිතය නම් කෙරේ ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය හා තේරීම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය සංවිධානය කරන සිව්කොන් දැල්පන්දු තරගාවලිය ඊයේ (8) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමට හා යොවුන් කණ්ඩායමට  පළමු දිනයේ දී පරාජයන් අත්විඳීමට සිදු විය.  ආසියානු යොවුන් තරගාවලියට යන ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංචිතය නම් කෙරේ ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය හා තේරීම්…