ආසියානු යොවුන් තරගාවලියට යන ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංචිතය නම් කෙරේ

134

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය හා තේරීම් කමිටුව විසින් ජපානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට ක්‍රීඩිකාවන් විසිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් නම් කර තිබේ. සිව්කොන් දැල්පන්දු සංග්‍රාමයකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල් පන්දු කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල් පන්දු කණ්ඩායම, මැලේසියාව හා කෙන්යාව……. 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය හා තේරීම් කමිටුව විසින් ජපානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට ක්‍රීඩිකාවන් විසිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් නම් කර තිබේ. සිව්කොන් දැල්පන්දු සංග්‍රාමයකට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල් පන්දු කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල් පන්දු කණ්ඩායම, මැලේසියාව හා කෙන්යාව……. 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු…