පාපන්දු ලෝකය සරසන්නට එක්වන අලුත් හැඩකාරිය

151
 

මෙම වසරේ රුසියාවේ දී නිමාව දුටු පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ උණුසුම පහව යාමටත් මත්තෙන් පාපන්දු ක්‍රීඩාලෝලීන් හට සතුටුදායක ආරංචියක් ඊයේ දින විදෙස් මාධ්‍යය වාර්තා කර තිබුණි. එනම් 2022දී කටාර් රාජ්‍යය සත්කාරකත්වය දරමින් පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ අවසන් මහා තරගය දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ලුසෙයිල් ක්‍රීඩාංගණයේ ආකෘතිය එළිදැක්වීමයි. ඉතා දැකුම්කළු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වසරේ රුසියාවේ දී නිමාව දුටු පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ උණුසුම පහව යාමටත් මත්තෙන් පාපන්දු ක්‍රීඩාලෝලීන් හට සතුටුදායක ආරංචියක් ඊයේ දින විදෙස් මාධ්‍යය වාර්තා කර තිබුණි. එනම් 2022දී කටාර් රාජ්‍යය සත්කාරකත්වය දරමින් පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ අවසන් මහා තරගය දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ලුසෙයිල් ක්‍රීඩාංගණයේ ආකෘතිය එළිදැක්වීමයි. ඉතා දැකුම්කළු…